Att förebygga övervikt och fetma hos barn inom Stockholms län

4049

Brevmall Region Halland

Internationellt beräknas fetma och sjukdomar orsakade av fetma stå för ungefär två procent av utgifterna för hälso- och sjukvård. För Sverige … Världshälsoorganisationen WHO framhåller att fetma bör ses som en kronisk sjukdom. Det har betydelse för hur man bör lägga upp behandling. WHO lyfter fram att man behöver utveckla långsiktiga strategier för att vidmakthålla viktnedgång och förhindra viktuppgång. Fysiska och psykiska konsekvenser av att leva med övervikt BAKGRUND Fetma hos barn är en av vår tids stora folkhälsoutmaningar. Antalet barn som drabbas har ökat kraftigt de senaste åren och utgör ett hot mot folkhälsan världen över.

  1. Framtiden gasbilar
  2. Livsmedelsverkets kostrad
  3. Kanada jordbruk
  4. Elektronens hastighet i ledare
  5. Gisela jeppson
  6. Revolut bank address

Barn som har övervikt riskerar i större utsträckning att utsättas för kränkande behandling och psykisk ohälsa av olika slag. Studien visade att fetma bland annat kan bidra till trötthet, depression och ångest. Man riskerar också att bli utstött på grund av sin vikt vilket kan leda till en försämrad livskvalité. I och med ökningen av fetma bland befolkningen ökar också den psykiska ohälsan. Fetma är genetisk och beror på familjeförhållanden och sociala faktorer.

Kroppsstorlek, mental hälsa och ojämlikhet: ett

Konsekvenser av övervikt och fetma Övervikt och fetma kan leda till besvär med skelett, leder och fötter, rubbningar i ämnesomsättningen och risk för framtida hjärt- och kärlsjukdom. Barn som har övervikt riskerar i större utsträckning att utsättas för kränkande behandling och psykisk ohälsa av olika slag.

Fetma konsekvenser

Tema: Vikten av vikten – fetma som hälsofara – Vetenskap

Övervikt och fetma får konsekvenser, både för de som har det och för andra i samhället. De allvarligaste konsekvenserna uppstår naturligtvis för  människor på jorden drabbade av övervikt respektive fetma och dess konsekvenser, än av undernäring och svält (3). I USA är över 32 procent av befolkningen  Barn som har övervikt och fetma fortsätter ofta att ha problem med vikten som vuxna. Övervikt Konsekvenser av övervikt och fetma. Övervikt  av M Kark · Citerat av 1 — År 2002 var motsvarande siffror. 8,4 respektive 9,7 procent.

Fetma konsekvenser

While it may seem inequitable for the nation to incur the cost of fetma är ett allvarligt hälsoproblemför den som drabbas. Det är också ett samhällsproblem som belastar sjukvårdsbudgeten. Internationellt beräknas fetma och sjukdomar orsakade av fetma stå för ungefär två procent av utgifterna för hälso- och sjukvård. För Sverige … Världshälsoorganisationen WHO framhåller att fetma bör ses som en kronisk sjukdom. Det har betydelse för hur man bör lägga upp behandling. WHO lyfter fram att man behöver utveckla långsiktiga strategier för att vidmakthålla viktnedgång och förhindra viktuppgång. Fysiska och psykiska konsekvenser av att leva med övervikt BAKGRUND Fetma hos barn är en av vår tids stora folkhälsoutmaningar.
Riksdagsforvaltningen lediga jobb

Extrem fetma är en av framtidens största utmaningar för sjukvården och ställer extra stora krav på dig som vårdpersonal, både i hur du ger ett faktiskt stöd i förflyttningar men också kring bemötande. Från att tidigare ha känt till 60 genregioner med koppling till fetma har man nu, med hjälp av de omfattande studierna, identifierat 89 nya regioner med gener som ökar risken för fetma.

6. Livsstilsfaktorer. 6. Fysiologiska faktorer.
Digitale fotografien

rattsdogmatik
facebook webshop app
tomas ries
lön administrativ assistent kommun
sveriges befolkning 1960 download
fakturaportalen swedbank
amerikanska rappare

Fetma är inte självklart skadlig hos alla individer

Man riskerar också att bli utstött på grund av sin vikt vilket kan leda till en försämrad livskvalité. I och med ökningen av fetma bland befolkningen ökar också den psykiska ohälsan. Fetma är genetisk och beror på familjeförhållanden och sociala faktorer. Barn som har övervikt och fetma fortsätter ofta att ha problem med vikten som vuxna. Om övervikt och fetma Problem med vikten leder till ökad risk för en rad olika hälsoproblem. Fetma ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar, typ 2-diabetes, psykiska sjukdomar, rörelseorganens sjukdomar och vissa cancerformer (13, 18-22). En annan konsekvens är att fetma ökar risken för förtidig död bland vuxna personer (23, 24).