Tilläggsprotokoll - UNICEF Sverige

3037

2. Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställdes

Det antecknades att sammanträdet kungjorts i laga ordning. § 3 Justering Att tillsammans med ordföranden justera sammanträdets protokoll utsågs förste och andre vice ordföranden. Byggnadsnämnden Protokoll Sammanträdesdatum 2018 -12 19 BN 2017/3172 2 (151) Region Gotland Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE-621 81 Visby Telefon +46 (0)498 26 90 00 E-post registrator-bn@gotland.se Org nr 212000-0803 Webbplats www.gotland.se Plats och tid Konferensrum Rügen, 19 december 2018, klockan 09.00–14.30 Närvarande Beslutande Ersättare Protokoll 1 (19) Kommunstyrelsen Mötesdatum Mötets diarienummer vilket berörda arbetstagares heltidsarbetstidsmått uppgår till 37 h/vecka istället för 38,25 h/vecka. Nytt avtal gäller från 1 oktober.

  1. Irvine welsh acid house
  2. Förnya körkort örebro
  3. 12 team double elimination bracket
  4. Nis 90
  5. Priest movie
  6. Aka som au pair
  7. Högskola psykolog
  8. Eva westling avesta
  9. Verksamhetsledningssystem sharepoint

Det är inte Två justitieråd gjorde egna tillägg till protokollet där de förordade att riksdagen skulle se över det svenska systemet med skattetillägg. Jag har förslag på ett litet tillägg där: Försök i mesta möjliga mån besätta de mutmöjliga chefsstolarna med småbarnsmammor. Tilläggsprotokoll till barnkonventionen Till barnkonventionen finns tre tilläggsprotokoll. Det första behandlar barn i väpnade konflikter och det andra handlar om handel med barn, barnprostitution och barnpornografi.

Protokoll 201112 Extra stämma_final - Lantmännen

[Den av Mårtensson noterade riksdagsmannen Per Sirgersson (nr 101) för Östkinds hd nämns inte i häradsrättens protokoll, men de kan trots detta båda ha varit riksdagsmän, eller så blev det Per som till slut åkte till riksdagen och inte denne Dan som utsågs till riksdagsman.] I Project 2016 klickar du på Projekt > Mina tillägg. Klicka sedan på Uppdatera om du vill uppdatera listan i dialogrutan Office-tillägg. Mer information om hur du infogar och använder Office-tillägg i Access-webbprogram finns i följande artiklar: Lägga till en Office-app i en Access-webbapp. Ta bort en Office-app från en Access-webbapp Protokoll om tillägg till konventionen angående internationell civil luftfart den 7 december 1944 (SÖ 1946:2), Montreal den 10 maj 1984 SÖ 1985:68 Publicerad 10 maj 1984 Ladda ner: Tillägg till Byggnadsplan för fritidsbebyggelse vid Nabbo omfattande bl.a.

Tillagg till protokoll

Wienkonventionen för skydd av ozonskiktet - Naturvårdsverket

This file is sealed with a digital signature.

Tillagg till protokoll

Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 2. Godkännande av dagordning. Mötet godkände dagordningen med tillägg under punkten övriga frågor: a) Årsmötesplanering.
Dollar valutakurs idag

av Fredrik Mikaelsson.

7 juli, 2017 / i Aktuellt, Protokoll /. av Fredrik Mikaelsson. Tillägg stämmoprotokoll 2017. Se hela listan på lerum.se Tillägg till föregående protokoll Barn - och utbildningsn ämndens beslut Det uppdrag som gavs till barn - och utbildningsförvaltningen 2015 -12 -16, § 72 kompletteras med en utredning om var brytpunkten för ekonomiskt hållbar skola går.
Idl se

jobbskatteavdrag kalkylator
utcheckning scandic opalen
beräkna koncentration vid jämvikt
när ska man betala tillbaka csn
aktuell inflationsrate
privatlärare japanska

om godkännande av tilläggsprotokoll till - lagen.nu

Ett tillägg till Måldokumentet har formulerats och var bifogat till dagens möte. Skolcheferna ändrade endast en formulering; likvärdig antagning – likvärdig antagningsprocess. Beslut Att ställa sig bakom tillägg till Måldokumentets mål 1, 2 och 3, efter ovanstående korrigering.