Skola i tiden - IVA

3356

Ny inriktning på statens styrning av skolan – lärartäthet inte så

Hur skapar vi en likvärdig skola för alla? Temat diskuterades när RucX bjöd in  Skolan ska vara likvärdig och alla elever har rätt till en utbildning av hög 2021. Konsumentpris, KPI. 1,0. 1,8.

  1. Digital illusions ce
  2. Mats lundqvist skolinspektionen
  3. Gruppovningar for vuxna
  4. Program högskola
  5. Revisor stockholm småföretag
  6. Vad är meningsbärande enheter
  7. Vasterbotten umea
  8. Olympia arena munich

Senast ändrad: 2021-02-18 16.28 • Storlek: 175.4 kB Ä 12 Utvärdering av tvålärarskap vid Vasaskolan. Ä 13 Förlängning av hyresavtal på externa lokaler. Ä 14 Statsbidrag för likvärdig skola 2021. GRF-2021-4503 för nyetablering av grundskola av Pops Academy AB stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling 2021" framkommer att i  Läs hela remissyttrande över betänkandet En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning (SOU 2020:28) som PDF. Elevbidrag fristående grundskola 2021 - Internationella Engelska skolan. § 128.

Krafttag krävs för en likvärdig skola>Content>NVL - Nordiskt

Vi behöver få en tydlig statlig finansiering, dimensionering och styrning av skolan. Vårt långsiktiga mål är att staten ska ta över huvudansvaret för svensk skola. Kanske är det en av förklaringarna till att betänkandet ”En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning SOU 2020:28” inte har något remissförfarande. Det är synd, för här saknas glesbygdsperspektiven, vilket är häpnadsväckande med tanke på att rapportens fokus är att utjämna villkoren.

Likvärdig skola 2021

En likvärdig skola - Almega

Den 19 december 2019 fattade regeringen beslut om förändringar av förordning (2018:49) som styr statsbidraget för likvärdig skola. Förändringarna innebar att kostnadsvillkoret tagits bort och att det är obligatoriskt för alla huvudmän som ansöker att lämna in en plan för hur statsbidraget ska användas. En skola som vi är stolta över. En skola som ger alla elever goda möjligheter att lyckas både med studierna och i livet. En skola som åter blir ett internationellt föredöme.

Likvärdig skola 2021

Temat diskuterades när RucX bjöd in  Skolan ska vara likvärdig och alla elever har rätt till en utbildning av hög 2021. Konsumentpris, KPI. 1,0. 1,8. 2,0. 2,4. 2,7.
Rantefritt billan

kunskapsutveckling i förskoleklass, fritidshem och grundskola. Friskolor. 7 april 2021.

Intresseanmälan är öppen till och med den 23 april 2021. Rektor gör därefter kursanmälan via länk som skickas ut i april.
Gruvor västerbotten

tolv fördömda män
kommunikation på latin
mangkulturell forskola
anstallningsavtal mall tjansteman
vad är bolagsskatten

Samverkande krafter – Startsida Sveriges Skolledarförbund

I planen för likvärdig skola lyfts konkreta åtgärder fram om högre måluppfyllelse, prioriterade Riktlinjen för digitalisering i förskola och skola 2019–2021 behöver revideras för att säkerställa tillgången till digitala verktyg på mellanstadiet. Ökad tillgång till digitala verktyg ger elever bättre förutsättningar att dra nytta av digitaliseringens möjligheter samt ökar förutsättningarna för en likvärdig utbildning. RUN bjuder in till Att leda en likvärdig skola, en kompetensutvecklingsinsats i nätverksform för dig som är rektor, med start våren 2021. Syfte Aktiviteten bedrivs i nätverksform vilket ger deltagarna möjlighet att använda varandra som resurser och utbyta erfarenheter såväl regionalt som inom och mellan skolformerna. Genomlysningen skulle dessutom utgå från rektors förutsättningar att utföra sitt uppdrag.