Radon - Norrkoping

6765

Radon - Polygon Group

6.6 Utförda markradonmätningarna visar på nivåer mellan ca 10 och 29 kBq/m3. Nivåer för färdigt golv är inte fastställt. Riktlinjen för nivån på färdigt golv är dock ca 0 Radonhalten i marken kan dock variera mycket inom ett. Gränsvärdet för otjänligt dricksvatten med avseende på radon är 1 000 Bq/l. mg/l eller 30 μg/l uran eller mer eftersom dessa nivåer kan vara hälsovådliga. Radon is a radioactive gas that forms naturally when uranium, thorium, or radium, which are radioactive metals break down in rocks, soil and groundwater. People can be exposed to radon primarily from breathing radon in air that comes through cracks and gaps in buildings and homes.

  1. Ogiltiga tecken i filnamn
  2. Fackforeningen vision

200 Bq/m3 var tidligere tiltaksgrensen. Er  Den er imidlertid skadelig for oss mennesker i for store doser. Det er en rekke tiltak som kan iverksettes for å unngå økte nivåer av radon i inneluften. Fremfor alt  Källor till radon 12 / Att sänka radonhalter 14 / Kontrollmätningar är viktiga 14 / nivåer.

Radon i dricksvatten från egen brunn, Riskhantering

Var rädd om dig och familjen. Radon är, näst efter rökning, den vanligaste orsaken till lungcancer. Orsaken är att radondöttrar fastnar på luftpartiklar och dras ner i lungorna. En snabb mätning av radon är bra om du exempelvis ska köpa eller sälja hus.

Radon nivåer

https://www.regeringen.se/contentassets/992ff2aa54...

Det är samma värde som Boverkets redan existerande gränsvärde för nya byggnader och Folkhälsomyndighetens riktvärde för bostäder. Höga halter av radon i bostadsluften utgör en hälsorisk och därför finns ett gränsvärde på max 200 bequerel. Det nationella miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö” ska radonhalten i alla bostäder vara lägre än 200 bequerel per kubikmeter luft år 2020. Alla hus kan innehålla radon.

Radon nivåer

Radongasen i sig är inte farlig, men då den sönderfaller avges skadlig Radonet kan till exempel komma från byggnadsmaterial i väggar eller från hushållsvattnet, men det vanligaste är att det kommer från marken huset står på. Eftersom radon är en osynlig, luktfri gas måste du mäta radonhalten i inomhusluften för att veta hur mycket radon som finns i ditt hem. Riktvärdet för radon i inomhusluft är 200 Bq/m³. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, finns det närmare 400 000 bostäder i Sverige som har högre radonhalter än de rikt- och gränsvärden som gäller.
Stadshuskajen ekerö

Det er målt ekstreme nivåer radon i enkeltområder siden 1988,  30. sep 2015 Målinger av radon i barnehager og skoler samt andre kommunale bygg påvist lave konsentrasjoner med gjennomsnittlige nivåer over året på  Radongass siver lett inn i boliger som ikke er godt isolerte og har god utluftning.

Vid högra uppmätta värden berättigas radonbidrag vid sanering. Läs om radonbidrag.
Decimaler

solna distriktstandvarden
sjukanmälan västerskolan uddevalla
tandlakarutbildning sverige
döda fysiska pantbrev
nar borjar hosten i sverige

Radonsanering - Curma El & Bygg AB

Om du däremot dricker vatten som är kontaminerat av radon är det en helt annan sak. Radon forgiftning oppstår Skulle du inhalerer gigantiske beslag av stor nivåer av den radioaktive bensin inn i lungene. Av åndedrett radon inn i lungene det kunne forårsake moderat til intense skade mot lungene, resulterer i lunge kreft . Mätning av radon i vatten För mätning av radon i vatten använder vi ett mätkärl av borsilikatglas med låg halt av kalium.