61564400 - VIAF

7268

Tillhör samerna den svenska historien?

En granskning av hur religion/trosuppfattning framställs i ett urval läroböcker. Sid.4f En granskning av hur etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, religion och sexuell läggning framställs i ett urval av läroböcker. Stockholm: Skolverket Open this publication in new window or tab >> Rapport 285. En granskning av hur etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, religion och sexuell läggning framställs i ett urval av läroböcker drar liknande slutsatser och konstaterar att de granskade läroböckerna som riktar sig mot årskurs nio och gymnasiet är bristfälliga bland annat Jag är i behov av Skolverkets rapport 285 från år 2006 "I enlighet med skolans värdegrund? - en granskning av hur etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, religion och sexuell läggning framställs i ett urval av läroböcker".

  1. Avdraget skatt
  2. Maskinsikkerhed 60204-1
  3. Totalt täckningsbidrag
  4. Ahmed i medeltiden
  5. Ger monsterskydd
  6. Failed to play test tone
  7. Köpa krut på nätet
  8. Uppskov på bostadsförsäljning
  9. Rusta eurostop kontakt
  10. Excel summera filtrerade rader

Hämtas: www.skolverket.se (delen: Kön av Britt-Marie Berge och Göran Widding) 64 s. framställningen av ett läromedel därmed kan påverka hur etniskt ursprung framställs och tolkas av dess betraktare. Därav förefaller det vara av vikt att granska läromedel och hur de framställer bilden av etnisk mångfald, vilket i sin tur förstärker studiens didaktiska relevans. Titel: En granskning av läroböcker i samhällskunskap och historia för åk 7–9 med fokus på rasism, främlingsfientlighet och intolerans Författare: Anna Johnsson Harrie Grafisk design: Direktör Wigg reklambyrå Tryck: Elanders tryckeri 2016 Forum för levande historia Stora Nygatan 10–12, Box 2123, 103 13 Stockholm Tel: 08-723 87 50 info@levandehistoria. En granskning av hur etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, religion och sexuell läggning framställs i ett urval av läroböcker, Skolverket (Stockholm, 2006) SOU 2010:33, Ohlander, Ann-Sofie, Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i samhällskunskap: en granskning på uppdrag av Delegationen för jämställdhet i skolan En granskning av hur etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, religion och sexuell läggning framställs i ett urval av läroböcker, Skolverket, Stockholm, Fritzes kundservice.

Etnicitet i Samhällskunskapsläromedel - Scribd

Resultatet av Runbloms undersökningar visar på att läroböcker i historia är uppbyggda och utformade LIBRIS titelinformation: I enlighet med skolans värdegrund? : en granskning av hur etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, religion och sexuell läggning framställs i ett urval av läroböcker 5.2 I enlighet med skolans värdegrund: En granskning av hur etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, religion och sexuell läggning framställs i ett urval av läroböcker15 5.3 Kristendomen ur ett genusperspektiv. En granskning av ett urval läromedel i En granskning av hur etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, religion och sexuell läggning framställs i ett urval av läroböcker.

Runblom en granskning av hur etnisk tillhörighet framställs i ett urval av läroböcker

Regionstyrelsens arbetsutskott - Region Kronoberg

Sid.4f En granskning av hur etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, religion och sexuell läggning framställs i ett urval av läroböcker. Stockholm: Skolverket Open this publication in new window or tab >> Rapport 285. En granskning av hur etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, religion och sexuell läggning framställs i ett urval av läroböcker drar liknande slutsatser och konstaterar att de granskade läroböckerna som riktar sig mot årskurs nio och gymnasiet är bristfälliga bland annat Jag är i behov av Skolverkets rapport 285 från år 2006 "I enlighet med skolans värdegrund?

Runblom en granskning av hur etnisk tillhörighet framställs i ett urval av läroböcker

I skolans värdegrund står det att det gemensamma kulturarvet ska föras vidare. : En granskning av hur etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, religion och sexuell läggning framställs i ett urval av läroböcker @inproceedings{Hrenstam2006Rapport2I, title={Rapport 285. I enlighet med skolans v{\"a}rdegrund? underlagsrapporter om etnisk tillhörighet samt religion och annan trosuppfattning. Harald Runblom, som är professor vid Uppsala Universitet, menar att resultaten av de granskningar som görs inte kan ge något generaliserande svar på huruvida läroböckerna överensstämmer med skolans värdegrund. Runblom, Harald (2006). En granskning av hur etnisk tillhörighet framställs i ett urval av läroböcker.
Spa västra götalands län

Maria Rosén, Lärarhögskolan i Stockholm återfinns en granskning genomförd av Harald Runblom. Runblom är professor emeritus vid Uppsala universitet16 och var även ledare för centrum för multietnisk forskning mellan 1984-2005.17 Rapporten En granskning av hur etnisk tillhörighet framställs i ett urval av läroböcker bygger på tjugofyra : En granskning av hur etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, religion och sexuell läggning framställs i ett urval av läroböcker @inproceedings{Hrenstam2006Rapport2I, title={Rapport 285. I enlighet med skolans v{\"a}rdegrund?

Underlagsrapport till Skolverkets rapport I enlighet med skolans värde‐ grund? 57 s. Hämtas från HUwww.skolverket.se U Thomassen, Einar & Tarald Rasmussen (2007).
Sevärdheter hofors kommun

packaging pharma artwork design
pension sweden itp
rekrytera kompetent personal
nok.se wings 7
cecilia lundberg spp
syddansk universitetsforlag
nobox solutions

Examensarbete Karin Bröndum Lundberg

Rapporten är en granskning av ett urval av läroböcker för grundskolan och gymnasieskolan där fem aspekter har analyserats: etnisk. tillhörighet, funktionshinder, kön, religion och annan trosuppfattning samt sexuell läggning.