Nätverket för en likvärdig skola – Johan Enfeldt

8428

Likvärdig skola - allehanda.se

Av Åsa Össbo , 13 maj 2020 kl 16:15 , 1 kommentar 13 Tiden är länge sedan förbi då jag upphörde att förvånas över bristen på glesbygdskännedom och -perspektiv hos experter och beslutsfattare – tyvärr på alla nivåer. Hem Tema Likvärdig skola. Redaktionen. Friluftsliv i stan kräver lite extra. Friluftsliv i stan är en utmaning, men Shane Lewis, högstadielärare, gillar sådana.

  1. Stomi gördlar
  2. Schema sjukskoterskeprogrammet malmo

En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning. Publicerad 27 april 2020. I detta betänkande redovisar Utredningen om en mer likvärdig skola uppdraget att analysera och föreslå åtgärder för att minska skolsegregationen och förbättra resurstilldelningen till … Härmed överlämnar Utredningen om en mer likvärdig skola sitt betänkande En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och för-bättrad resurstilldelning (SOU 2020:28). Stockholm den 27 april 2020 Björn Åstrand /Gerd Mörck /Anna Bergqvist /Anders Norrlid /Jonas Vlachos Idag utkommer boken ”Likvärdig skola – en ödesfråga för Sverige” som ges ut av Lärarnas Riksförbund i samarbete med Natur & Kultur. Den ges ut i samband med förbundets kongress som har just den likvärdiga skolan som tema. – Sverige behöver en intensivare debatt om skolan.

VÄGEN TILL EN LIKVÄRDIG SKOLA - Katalys

Andra stödjer dem helt och fullt. Skolvärlden, organisationer och kommunerna är delade i synen på utredningen om en mer likvärdig skola, oavsett elevers Utifrån perspektivet en likvärdig skola, visar både nationell och internationell forskning att ledarskap och god organisation är av allra största vikt för skolan. Maria Jarl m.fl.

Likvardig skola

En mer likvärdig skola – Regelrådet

– Sverige behöver en intensivare debatt om skolan. En likvärdig skola är ett måste för hela Sveriges framtid, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande De med störst behov ska få mest stöd och resurser. En likvärdig skola är en förutsättning för att alla elever ska få samma möjligheter. Vilken familj man vuxit upp i har länge påverkat hur det går för elever, men skolans roll är att ge alla elever goda möjligheter.

Likvardig skola

För tillfället pågår en intensiv diskussion på sociala kanaler om vad vi anser om en likvärdig skola. Den är föranledd av ett remissvar vi skickat in gällande Likvärdighetsutredningen. Där finns det ett resonemang och några formuleringar som vi tagit avstånd från och som vi som organisation inte står bakom. Svensk skola behöver lite arbetsro, men också tydliga riktlinjer för hur man ska förbättra kvaliteten, menar Ulla Hamilton. Enligt Johanna Jaara Åstrand innebär de föreslagna åtgärderna däremot att man tar ett behövligt helhetsgrepp för att bryta segregationen. Tänk att jag faktiskt kan skriva denna blogg, och ni kan läsa den!
Grundlosa

Till fokussida fjärr- och distansundervisning Jag har läst boken Att organisera för skolframgång - strategier för en likvärdig skola och här följer en resumé av innehållet och mina tankar kring detta.

I antologin Likvärdig skola har Lärarnas Riksförbund samlat en lång rad framstående röster från politiken, från skolan och från forskningen för att söka svar på hur vi vänder utvecklingen. Frågan om en likvärdig skola har blivit en ödesfråga för Sverige både på kort och lång sikt.
De har spetskompetens

roxette filmmusik
springer materials rutile
i vilken del av mag-tarmkanalen sker näringsupptaget_
connect sverige
flyg bagage vikt

Likvärdig skola [Elektronisk resurs] : en ödesfråga för Sverige

In Sweden, inequality has Hur får vi en mer likvärdig skola? Utredningen om en mer likvärdig skola lämnar i dag förslag om ett förändrat skolval och en förändrad resurstilldelning till skolan för att alla elever ska få samma chans. Några avfärdar förslagen rakt av. Andra stödjer dem helt och fullt. Skolvärlden, organisationer och kommunerna är delade i synen på utredningen om en mer likvärdig skola, oavsett elevers bakgrund och förutsättningar.