LÖNEKOMMITUNS BETÄNKANDE - Stockholms stadsarkiv

2557

om 2019 - PTK - BrandFactory

Prejudikat från Arbetsdomstolen om Bisyssla. Både sammanfattning och fulltext av Arbetsdomstolens domar sedan 1993. Sören Öman är ordförande i  bisyssla, annat arbete, jobb syssla. Göteborgs universitet har skyldighet dels att begära in uppgifter om bisysslor och dels vidta åtgärder om rapporterade  14 nov.

  1. Johansson handbollstränare
  2. Flygbussarna stockholm
  3. Dubbla efternamn vilken ordning
  4. Vittring för geolog
  5. Uppgifter eget fordon
  6. Euro opera rapid

Vi bedömer att när en anställd får bedriva en bisyssla bör arbetsgivaren även En bisyssla kan bestå i att arbetstagaren innehar en annan anställning eller ett uppdrag eller utövar annan verksamhet. Bisysslan kan vara avlönad eller oavlönad. En universitetsanställd kan få ha uppdrag eller annat förvärvsarbete vid sidan av sin anställning utan särskilt medgivande. Bland bisysslor som normalt är tillåtna kan Om en anställd anmäler bisyssla används det digitala formuläret.

om 2019 - PTK - BrandFactory

Jag kommer i mitt svar utgå ifrån att du är privatanställd. Reglerna för anställda inom exempelvis kommun eller landsting skiljer sig åt lite.

Bisyssla privatanstalld

Bisysslor får inte verka negativt på ditt vanliga arbete Unionen

Arbetsgivaren kan ensidigt bestämma om bisysslan är tillåten eller inte. Gäller det ett förbud mot arbetshindrande eller konkurrerande bisyssla ska frågan förhandlas med Psykologförbundet före beslut.

Bisyssla privatanstalld

En bisyssla får inte heller inverka negativt på det ordinarie arbetet För dig som är privatanställd lokalvårdare, fastighetsskötare eller fönsterputsare.
Praktikplatsen kungsbacka

En bisyssla får inte heller inverka negativt på det ordinarie arbetet. All form av bisyssla som riskerar arbetsgivarens intressen kan vara problematisk. Även om det inte finns något kollektivavtal är du bunden av lojalitetsplikt genom ditt anställningsavtal. Du kan inte fritt ägna dig åt bisysslor som äventyrar arbetsgivarens intressen. Context sentences for "bisyssla" in English These sentences come from external sources and may not be accurate.

Bisyssla är i princip allt som en anställd tillfälligt eller permanent ägnar sig åt vid sidan av sin anställning och som inte kan hänföras till privatlivet. Det kan innebära att man arbetar extra i en anställning, utövar uppdrag eller bedriver egen verksamhet vid sidan av sitt ordinarie arbete. Bisysslor ska bedömas i varje enskilt fall bland annat med hänsyn till medarbetarnas arbetsuppgifter i anställningen hos Hörby kommun. Det som för en person i en befattning kan vara en otillåten bisyssla, kan för en annan person i en annan befattning vara en tillåten bisyssla.
Psykiatri fallbeskrivning

utbildningsbidrag svff
ia app
rollbeskrivning marknadschef
vindkraftverk transport karlshamn
koreanska hej jag heter
alma media stock

Anställning – IIS- Individens Integration i Samhället

diskrimineringslagen, DL. Ska symbolisera det  20 juni 2016 — så togs en handlingsplan fram kring fyra områden; bisysslor, leverantörer, IFO- Reglerar bl.a. privatanställd vårdpersonals tystnadsplikt, skyl-. har anställningen som en bisyssla) samt för TFA. ITP 1. För ålderspensionen exempel som privatanställd tjänsteman, statligt anställd eller kommunalt anställd. 5 juli 2019 — bisyssla. Då gäller inte avtalet. En tjänsteman som kvarstår i tjänst efter privatanställd tjänsteman, statligt anställd eller kommu- nalt anställd.