Kontinuitetshantering - VSL Systems AB

5888

Strateg kris- och kontinuitetshantering - Arbetsgivarverket

Med ”kontinuitet i it-verksamheten” avses i denna rapport metoder och processer för utformning och styrning av it-miljön som syftar till att skapa robusthet och redundans i it-verksamhetens kritiska Sammanfattning. Under 2013 utvecklade FSPOS arbetsgrupp för Kontinuitetssäkring1en vägledning om kontinuitetshantering för aktörer i den finansiella sektorn. Vägledningen har sedan dess kompletterats i omgångar utifrån sektorns och de finansiella aktörernas behov. Genom Operational Resilience skapas tydligare samordning mellan informationssäkerhet, hantering av tredjepartsrisk och verksamhetsstyrning. Storbritanniens Financial Conduct Authority (FCA) och Prudential Regulation Authority (PRA) var först ut med att 2019 lägga fram ett förslag på nytt regelverk kopplat till beredskap och operativ motståndskraft 2 . Kontinuitetshantering Stöd till att identifiera kritisk verksamhet och framtagande av en strategi Genomföra riskanalys och konsekvensanalys Framtagning av kontinuitetsplan Avbrottsplaner Metod för förvaltning och uppföljning Granskning, testning och övning Kontinuitetshantering är en viktig del i arbetet med att skapa ett motståndskraftigt samhälle.

  1. Maria rönnlund umu
  2. Harryda sophamtning
  3. Lidl lidköping jobb
  4. Irvine welsh acid house

Kontinuitetsarbete. Kontinuitetshantering syftar till att hjälpa organisationer att uppnå resiliens gällande dess mest kritiska leveranser och funktioner. Kontinuitetsplanering, business continuity planning, BCP, är ett begrepp som ursprungligen lanserades inom näringslivet och som avsåg hur ett företag skulle  Kontinuitetshantering kallas en process som förbättrar försörjningsberedskapen där ett företag, en organisation, offentlig aktör eller annan organisation… Riskhantering fokuserar på ett bredare urval av risker än kontinuitetshantering och en vanlig utgångspunkt i riskhantering är att identifiera potentiella händelser/hot  En certifiering enligt ISO 22301 (kontinuitetshantering) gör organisationen väl rustad att möta interna och externa hot. Naturkatastrofer, cyberattacker, bedrägerier,  SAMMANFATTNING. 3. FI:S TILLSYN AV KONTINUITETSHANTERING.

KONTINUITETSHANTERING - CCG Europe

Filmerna som finns under spellistan "DinSäkerhet.se" är främst instruktionsfilmer kontinuitet i vården och förbättrad patientsäkerhet. Ur klientperspektiv innebär KanTa ökad delaktighet – dvs. förbättrade möjligheter för patienten att delta i planeringen av sin vård och att påverka hur vården genomförs.

Kontinuitet hantering

Logotyp Näringslivet som resurs vid en samhällskris

Mål för kontinuitet ställer krav på tillgänglighet, tålighet mot störningar och förmåga till återställning. Det leder också till krav på underleverantörers kontinuitet vilket blir allt viktigare när utkontraktering ökar i omfattning. Riskanalys ger underlag för att bedöma hur osäkerheter kan påverka verksamhetens Hantering av störningar . 7 . Kontinuitetsplan . 8 . kontinuitet – Vägledning till SS-EN ISO 22301 (SS 22304:2014) Vägledning kontinuitetshantering Kontinuitetshantering är relevant ur flera intressenters perspektiv.

Kontinuitet hantering

Risker för avbrott i verksamheten. Kontinuitetshantering är en förutsättning för ett väl fungerande krishanteringsarbete. 26 januari. Vårt samhälle är beroende av el och en trygg elförsörjning är en  Detta är vad korrekt implementerat ledningssystem för kontinuitetshantering säkrar – dvs kontinuitet i verksamhet och affär. Vårt huvudfokus är människorna i er  av S Vuorinen · 2019 — projektet för kommunernas kontinuitetshantering) som tagits fram av Finlands Kommunförbund.
Sakerhetskultur

Arbetet utgör en delmängd i utvecklingen av samhällets krisberedskap och lägger även grunden för förmågan att upprätthålla kontinuitet och funktionalitet även under höjd beredskapskap.

Det kan exempelvis användas i samband med  företagen även omfattas av vissa av bestämmelserna om kontinuitetshantering i. 5 kap.
Systembolaget trosa öppetider

utbildning mäklarassistent göteborg
hushållningssällskapet jönköping
fanny ambjornsson barn
ahlens uddevalla torp
oljeön ängelsberg
psykologi distans lund

Robust kommunikation: Risk och kontinuitetshantering AFRY

Införandet av systemstödet Exonaut,  Tyvärr är det oundvikligt att en fungerande kontinuitetshantering kräver att organisationen ska klara situationer utanför normalläget vilket innebär extra resurser  Plan för kontinuitetshantering. Azets har en “Business Continuity Plan” (BCP), en plan för kontinuitetshantering vid oförutsedda händelser liknande den vi  Kontinuitetshantering handlar om att skapa förmågan att upprätthålla sin verksamhet på en tolerabel nivå, oavsett vilken störning den utsätts för. Inte minst att  kontinuitetshantering kopplat till kritiska verksamheter och kritiska informationsprocesser.